Webshops

Er zijn zeer veel verschillende webshops binnen Europa die we je kunnen aanraden, maar uiteindelijk blijft de keuze aan de klant. Daarom volgt hier een willekeurige volgorde van (bijna) alle slackline webshops:

Slackliner.de / Sigma Slacklines (DE)
Slackhouse (PL)
Slacktivity (CH via PE)
Slacklineshop.nl (NL)
Aki Slacklines (DE)
Gibbon Slacklines (DE)
Easy Slackline (FR)
Slack Mountain (FR)
Raed Slacklines (DE)
EQB Slacklines (CZ)
Spider Slacklines (IT)
Slack Inov (FR)
Balance Community (US)

Wil je echt een overzicht van ALLES. Ook van alle slacklines en materialen die er zijn. Kijk dan op slackDB (klik hier). Deze website is in het leven geroepen om alles te vergelijken.