Missie & Visie

Missie

De Nederlandse Slackline Vereniging (NSV) wil onmisbaar zijn voor iedereen die op een zo verantwoordelijk mogelijke manier slacklinen wil beoefenen. Hierbij vinden wij het belangrijk dat dit beoefenen gebeurt met respect voor mens en milieu.
De NSV streeft ernaar om de slackline gemeenschap te verenigen, te ondersteunen en indien nodig als bemiddelaar op te treden. Dit willen we doen door middel van educatie, het verspreiden van informatie en bemiddeling, met als doel om slacklinen voor iedereen veilig, begrijpelijk en toegankelijk te maken.
De vereniging heeft de volgende speerpunten:

  • De Nederlandse slackline gemeenschap informeren, ondersteunen en educatie bieden.
  • De NSV is vertegenwoordiger van de gehele Nederlandse slackline gemeenschap.
  • De NSV biedt richtlijnen voor veilige en geaccepteerde sportbeoefening.
  • De NSV verspreidt kennis over de slackline sport en creëert bewustzijn van de slackline sport in Nederland over veiligheid en verantwoord riggen.

Aldus samengevat:
“De Nederlandse Slackline Vereniging – SlackNED is gericht op ondersteuning en ontwikkeling binnen de slackline gemeenschap, beschermt toegang, verbetert communicatie en informatie en bevordert de veiligheid van alle slackline disciplines binnen Nederland.”

Visie

De NSV behartigt de belangen van slackliners in Nederland. De vereniging zal het aanspreekpunt zijn voor leden en externe partijen en voorziet beide partijen van informatie over slacklinen. Hierbij probeert de vereniging rekening te houden met respect voor mens en milieu, veiligheid en verwante zaken rondom het slacklinen. De NSV zal een orgaan zijn waar alle relevante informatie wordt verzameld, opgeslagen en gedeeld door middel van voorlichting. De vereniging streeft er naar om de slackline sport een breed geaccepteerde sport te maken in Nederland.

Aldus samengevat:
“Bij de NSV wordt alle informatie (online) verzameld, opgeslagen en gedeeld door middel van voorlichting. De vereniging streeft ernaar om de slackline sport een breed geaccepteerde sport te laten worden in Nederland.”