Het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

Daan Nieuwenhuis

Linda Taal

Pieter Vis

Freddy Unger

Edwin van Emmerik

Met de eerst volgende ledenvergadering kan iedereen zich verkiesbaar stellen voor bestuurslid.

Interesse in een bestuursfunctie bij SlackNED ? mail naar : info@slackned.nl